شهر : زرند کرمان
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهدیلو
شماره تماس : 034-33430756
شماره فکس :
تلفن همراه : 09132972672
آدرس : زرند کرمان خ شهید بهشتی کوچه شماره 5 پ50
شهر : زرند کرمان
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهدیلو
شماره تماس : 034-33430756
شماره فکس :
تلفن همراه : 09132792672