شهر : کرمان
نام شرکت : چوب فروشی مهرالسادات
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای غلامرضا فریزنی
شماره تماس : 034-315154044
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131971300
آدرس : کرمان بلوار شهدای فانوک 
شهر : کرمان 
نام شرکت : چوب فروشی مهرالسادات
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای غلامرضا فریزنی
شماره تماس : 034-315154044
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131971300