شهر : کرمان
نام شرکت : صنایع چوب نیک پور
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مجید نیک پور
شماره تماس : 034-33218429
شماره فکس :
تلفن همراه : 09027693770
آدرس : کرمان خیابان شهاب نبش کوچه 59 
شهر : کرمان 
نام شرکت : صنایع چوب نیک پور
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مجید نیک پور 
شماره تماس : 034-33218429
شماره فکس :
تلفن همراه : 09027693770