شهر : کرمان
نام شرکت : صنایع چوبی ناصر علوی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای نخعی
شماره تماس : 034-32756684
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131416862
آدرس : ابتدای بلوار قائم خ ناصر علوی سمت چپ قطعه 4
شهر : کرمان
نام شرکت : صنایع چوبی ناصر علوی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای نخعی
شماره تماس : 034-32756684
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131416862