شهر : یاسوج
نام شرکت : صنایع چوب رضا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رضا جمالی
شماره تماس : 074-33338140
شماره فکس :
تلفن همراه : 09177419491
آدرس : شهرک صنعتی پل کوه بلوار صنعت شرقی 5 سمت چپ درب اول
شهر : یاسوج
نام شرکت : صنایع چوب رضا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رضا جمالی 
شماره تماس : 074-33338140
شماره فکس :
تلفن همراه : 09177419491