شهر : بوکان
نام شرکت : حبیبی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حبیبی
شماره تماس : 042-46261823
شماره فکس :
تلفن همراه : 09144821121
آدرس : بوکان – بالاتر از چهار راه کمربندی
شهر : بوکان 
نام شرکت : حبیبی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حبیبی
شماره تماس : 042-46261823
شماره فکس :
تلفن همراه : 09144814867