شهر : اردبیل
نام شرکت : رجاییان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای وحید رجاییان
شماره تماس : 045-33235990
شماره فکس :
تلفن همراه : 09143539794
آدرس : اردبیل – میدان باکری
شهر : اردبیل
نام شرکت : رجاییان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای وحید رجاییان
شماره تماس : 045-33235990
شماره فکس :
تلفن همراه : 09143539794