شهر : کرمانشاه
نام شرکت : کارخانه درب سازی مدادی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میثم مرادی
شماره تماس : 083-38269143
شماره فکس :
تلفن همراه : 09183870030
آدرس : کرمانشاه شهرک صنعتی زاگرس فلکه اصلی 
شهر : کرمانشاه 
نام شرکت : کارخانه درب سازی مدادی 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میثم مرادی
شماره تماس : 083-38269143
شماره فکس :
تلفن همراه : 09183870030