استان خوزستان

شهر : بهبهان نام شرکت : صنایع چوب یوسفی نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای میلاد یوسفی شماره تماس : 061-524346160 شماره فکس : تلفن همراه…

استان خوزستان

شهر : بهبهان نام شرکت : صنایع چوب یوسفی نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای میلاد یوسفی شماره تماس : 061-524346160 شماره فکس : تلفن همراه…

استان خوزستان

شهر : دزفول نام شرکت : فراورده های چوبی پارس نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای عبدالحمید دباغ شماره تماس : 061-422882303 شماره فکس : تلفن…

استان خوزستان

شهر : دزفول نام شرکت : چوب فروشی زکیان نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای سید مهدی زکیان شماره تماس : 061-42288262 شماره فکس : تلفن…

استان خوزستان

شهر : شوش نام شرکت : نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای صالح حمدانی شماره تماس : شماره فکس : تلفن همراه : 09166410802 آدرس :…

استان خوزستان

شهر : شوش نام شرکت : شرکت زیگورات چوب نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای محمدحسین تویسرکانی شماره تماس : 061-42816071 شماره فکس : تلفن همراه…

استان خوزستان

شهر : ایذه نام شرکت : کارگاه چوب لجم اورک نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای نورمحمد لجم اورک شماره تماس : 061-43637135 شماره فکس :…

استان خوزستان

شهر : اهواز نام شرکت : کارن وود نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای میلاد منصوری نژاد شماره تماس : 061-35564355 شماره فکس : تلفن همراه…

استان خوزستان

شهر : اهواز نام شرکت : بازرگانی عسگری فر نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای رحیم عسگری فر شماره تماس : 061-32222010 شماره فکس : تلفن…

استان خوزستان

شهر : اهواز نام شرکت : پخش چوب عبیات نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای سرحان عبیات شماره تماس : 061-33770701 شماره فکس : تلفن همراه…