شهر : خرم آباد
نام شرکت : فراورده های چوبی گودرزی
نوع نمایندگی : Melamine Door Skin
نام نماینده : آقای حسین گودرزی
شماره تماس : 066-33242559
شماره فکس :
تلفن همراه : 09909725862
آدرس : خ انقلاب خ خاتم النبیا بالاتر از چهارراه اول 
شهر : خرم آباد 
نام شرکت : فراورده های چوبی گودرزی
نوع نمایندگی : Melamine Door Skin
نام نماینده : آقای حسین گودرزی 
شماره تماس : 066-33242559
شماره فکس :
تلفن همراه : 09909725862